NY HJEMMESIDE

Den gamle

hjemmeside

klik HER

Den nye

hjemmeside

klik HER

Hjemmesiden er opdateret 1. oktober 2016

Dette er den nye forside til den nye hjemmesiden www.sabinsky.dk

Indtil alle siderne er flyttet er det letteste, at gå til den gamle forside

og klikke på indholdsfortegnelsen.

Jeg vil her skrive hvilke sider der er overført til den nye hjemmeside

Dette er side 70

Siden er sidst redigeret

1. oktomber 2016

Vi har modtaget et meget gammelt brev

fra Valerio Robert Sabinsky i Australien

Det er Sigizmund Sabinsky der boede i Rusland,

der skrev et brev til familien i Polen.

Først konvolutten og et stykke papir

på afsenderen af brevet

Se herunder.

Se konvolutten tættere ved at klikke HER.

Læs mere om Valerio på den gamle hjemmesides side 34. Klik HER

Vi har fået vores dygtige udenrigsfortolker Bent Christensen

til at oversætte brevet.

Bent er dygtig til historie især i de Baltiske lande.

Bent er også dygtig til sprog.

Læs Bent oversættelse herunder.

Her ligger byen

Ludz

der jo staves

Łódź

Hvis du vil se kortet tættere på, skal du klikke på kortet.

 

Bent Christensen skriver:

 

Papiret med en adresse på er tydeligvis skrevet af en spansktalende person. Den taler også for sig selv. Men også den har "lydskrift". Jeg har ikke givet mig tid til at lede efter, hvad der nok er noget i retning af "Koktjetavskaja Oblast" i "Rusia" (Rusland). Hvis det er meget vigtigt, kan jeg nok finde det. Og da spanierne (mere eller

mindre?) udtaler b som v, er navnet altså blevet til "Savinskij" - men altså med russisk -ij til sidst.

Brevet side nr. 1

Oversættelse se herunder.

Se brevet i fuld størrelse klik HER

Klik på billedet med

forstørrelsesglasset hvis der kommer en sådan.

Oversættelse af polsk brev fra Kazakhstan, dateret 15. januar 1931 [evt. senere]

Bent Christensen skriver:

Forbemærkning

Kun en polskkyndig (og russiskkyndig), der selv har set kopien af dette brev, vil kunne forstå, hvor vanskeligt det har været for mig at lave en blot nogenlunde - og delvis - oversættelse af disse to sider! Alle andre vil tro, det er mig, der er dårlig til polsk.

Brevet er skrevet af en polak (mon det er Zbigniew Sabinski?), der opholder sig i Kazakhstan, Sovjetunionen. Det er sådan set skrevet på (ret) korrekt polsk, og mange af ordene er stavet rigtigt. Han må have lært at skrive i en skole og har jo sådan set også en ret pæn håndskrift, men det er tydeligt, at han ikke er så vant til at skrive og derfor skriver mange ord, som de udtales, måske under en vis påvirkning fra russisk (og han skriver fx forholdsordsforbindelser i ét ord, hvor det i udtalen lyder sådan, hvad det ofte gør på polsk).

Et andet forhold er, at han gentager de samme ting igen og igen. Men jeg har oversat det, jeg kunne forstå, som det står, og der er igen tvivl, hvad dette forhold angår. Han bønfalder sin familie om hjælp. Stakkels mand!

Det vanskeliggør også læsningen, at nogle ord er utydelige i kopien, at noget er gjort utydeligt af brevets foldning og revner i papiret - hvortil kommer æselørerne nederst til venstre på s. 1 og nederst til højre på s. 2.

Jeg har prøvet at oversætte så ordret som muligt. Tegnsætningen i brevet er mangelfuld, men jeg har besluttet at sætte tegn ind nogenlunde efter almindelig dansk grammatisk skik.

Jeg har lavet en del noter (*) og har nogle gange sat noget i [ ].

------

Her kommer mit forsøg på at oversætte brevet - side nr. 1:

Dette brev er skrevet den 15. januar 1931 (*1)

(*1) Brevet er revet lidt i stykker her, men jeg tror, det sidste ciffer i årstallet er et ettal. Det kunne måske også være et syvtal. De første tre cifre er tydelige nok. Men af den adresse, brevskriveren angiver til allersidst i brevet, kan vi slutte, at det må være skrevet før december 1936. Se noten dertil.

Lovet være Jesus Kristus (*2)

(*2) Denne hilsen er stadig almindelig, når fromme polske katolikker møder hinanden. Svaret er: "I evighedernes evighed. Amen".

I de første ord i mit brev meddeler jeg jer min hjerteligt elskede Far og Mor, Broder Walerian og lille Søster (*3) Elcia (*4), at jeg er i live og ikke rask.

(*3) Brevskriveren bruger kælenavnsformerne af far, mor, bror og søster, meget bevægende.

(*4) Elcia [Eltsia] er en kælenavnsform af Elżbieta (Elisabeth).

Jeg har nu været syg i syv (*5) måneder og kan ikke arbejde noget.

For [???] i hele den vide verden. (*6)

(*5) Talordet (hvis det er et talord?) har et par skadede bogstaver og er (i givet fald) ikke stavet korrekt, og mellem det og det følgende ord står en mærkelig streg, der kunne være et ettal. Mit bedste bud er dog, at der står "syv måneder".

(*6) Der er flere ting, der gør det umuligt at forstå, hvad han mener med det sidste i denne sætning, men jo især det, at det sidste ord i selve brevtekstens sjette linje i sig selv er utydeligt i anden halvdel og desuden har fået sat et heller ikke særlig tydeligt (russisk?!) bogstav over sig. Jeg har prøvet mange muligheder, men har ikke kunnet finde noget, der passer. Han kan jo også direkte have stavet forkert. -

Måske handler det om, hvordan han har været bragt rundt i verden (og er blevet syg af det). Måske handler det om, at det gælder om at have kræfter her i denne verden. Men det kan også være noget tredje.

Mine forældre, elskede Far og min kære Mor, hjerteligt elskede, (*7) giv mig som en, der er uden familie. Elskede forældre og hjerteligt elskede familie, afvis ikke mine hjertelige bønner, hjælp, som I kan.

(*7) Tror jeg, det ca. må være. Det bliver jo ikke bedre af, at brevet er foldet her.

Nu en hjertelig hilsen til jer, I kære [forældre og familie?] (*8) F. og M. og W. (*9) og Elcia. Så farvel [fra?] velvillige [venligt stemte] W. S. Z. (*10) Sabinski. og [han] beder om svar hurtigst muligt. Kære Forældre [...] (*11) -

(*8) Her er skriften næsten forsvundet.

(*9) Disse begyndelsesbogstaver (som for det førstes vedkommende er "oversat" til dansk) må dels stå for Far og Mor, dels for (broderen) Walerian.

(*10) Dette Z kan stå for Zbigniew. De to første bogstaver kan enten stå for to andre fornavne eller måske for "Wasz Syn" (Jeres Søn).

(*11) Det nederste på s. 1 er stort set totalt uforståeligt, også, men ikke kun, pga. æseløret og revnen nederst i midten. Jeg tror dog, der er tale om nogle (tyske?) navne (jf. det andetsteds oplyste om, at både etniske polakker og etniske tyskere var blevet deporteret til bla. dette område i Kazakhstan), og at brevskriveren beder sin familie give oplysninger om deres familier. Måske er den første person, der nævnes, "Szlink, Jan" (måske enten en gengivelse af det tyske navn Schlink eller en forkert stavning af det polske Szlęk). Og der er måske også fx navnene Ludwik og Gottlieb.

 

Fortsættes på side 2

Brevet side nr. 2

Oversættelse se herunder.

Se brevet i fuld størrelse klik HER

Klik på billedet med

forstørrelsesglasset hvis der kommer en sådan.

Brevet side nr. 2

Oversættelse se herunder.

Se brevet i fuld størrelse klik HER

Klik på billedet med

forstørrelsesglasset hvis der kommer en sådan.

[Side 2:]

Hjerteligt elskede Far og Mor, jeg beder meget, ja, hjerteligt meget, om, at I beder min lille bror Walerian, måske vil han have medlidenhed med mig, sin Ældre Bror, for det er meget dårligt for mig, at jeg hele tiden er syg her i Kazakhstan og nu ikke længere har noget at leve af.

Hjerteligt elskede Broder Walerian, jeg beder dig meget, ja, virkelig meget om hjælp til at leve[?] ["b. d. b. z. z."] (*12) [ulæseligt] (*13) hjælp til at leve, for jeg har det meget dårligt.

(*12) En forkortelse, jeg ikke kan tyde eller regne ud.

(*13) Skåret over af sammenfoldningen.

Jeg lever nu, Hjerteligt Elskede Far og Mor, i Kazakhstan, det er langt [længere væk end i Rusland[?] i Sibirien, det er 5[?] tusind verst (*14) fra Pluzjansk-regionen. (*15)

Min adresse er nu:

(*14) Gammelt russisk længdemål. 1 verst = 1,06 km. Men selv om Rusland/Sovjetunionen er/var stort, må der i realiteten have været tale om en kortere afstand, også selv om brevskriveren (måske) har skrevet 5 - og måske har troet, det var sådan! - Se næste note.

(*15) Der må være tale om en Pluzjansk-regionen i Ukraine, i samme område som Volyn' (se note 19) .

K.A.S.S.R. (*16)

(*16) Dette - og hele resten af adressen - er skrevet med russiske bogstaver, og det betyder: Den Kazakhiske Autonome Socialistiske Sovjetrepublik (fra 1925).

Først i december 1936 blev det nuværende Kazakhstan ophøjet til rigtig sovjetrepublik: Den Kazakhiske Socialistiske Sovjetrepublik. - Heraf må vi kunne slutte, at brevet er skrevet før december 1936.

Karaganda (*17)

Oblast (*18)

Letovotjnoje Region (*19)

Kombinaturaen (*20)

Bebyggelsen Gorkij [resten er delvis uforståeligt] (*21).

(*17) Karaganda er en by i det centrale Kazakhstan, som i begyndelsen af 1990'erne var ved at blive landets hovedstad. Den var i høj grad beboet af tyske og polske deporterede.

(*18) En oblast betegnes vist på dansk med "provins". Det er den største enhed efter "republik".

(*19) Letovotjnoje Region. - Regionen (russ. rajon) var i Sovjetunionen den næste administrative enhed efter "oblast". - Men det allermest interessante er, at da jeg søgte på russisk efter denne region, så jeg denne oplysning i en russisk Wikipedia-side: " [Byen Letovotjnoje] blev grundlagt i 1936 til særlige deporterede af tysk og polsk nationalitet fra Volyn' [i den nordvestlige del af det nuværende Ukraine]"! –

Meget tyder på, at den polske brevskriver har hørt til disse deporterede, som vel eventuelt godt kan have været i området før 1936. Og der har i det hele taget været mange deporterede i området, ja, i Kazakhstan overhovedet.

(*20) "Kombinatura" må være ledelsen af et "kombinat", altså et industrikompleks.

(*21) Det, der står efter "Gorkij" er delvis uforståeligt, også fordi der er æseløre. Og der er nok stavet forkert (på russisk), men jeg tror, meningen er, at modtageren er Sabinskij ... - Før æseløret står der i hvert fald "Sabins...".

Bent Christensen

August 2016

Til Bent skal lyden en stor varm tak for det store arbejde med at tyde og oversætte dette brev.

VELKOMMEN

TIL

www.sabinsky.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

 

Hjemmesidens

forside,

Klik på huset.

 

 

 

 

 

Side nr. 1

 

 

 

 

 

 

På denne side kan du se familiens

SLÆGTSBOG

Version 9.

August 2013.

Klik HER

 

 

Side nr. 2

 

 

 

 

 

 

På denne side er

vores slægtsbogen

i rå tekst.

Version 9

af

13. september 2013.

Klik HER

 

 

Side nr. 3

 

 

 

 

 

 

 

På denne side er

oplysninger om familien

i rækkeformat ud fra slægtsbogen

Version 9

af

13. september 2013.

Klik HER

 

 

Side nr. 4

 

 

 

 

 

 

 

Anton

Sabinskys

lille noteshæfte

fra 1943, der beskriver

dele af familien.

Klik HER

 

 

Side nr. 5

 

 

 

 

 

 

 

Fra slægtsforsker

Ebbe Møller Jensen

SLÆGTSBOG

Version 9.

August 2013.

Klik HER

 

 

Side nr. 6

 

 

 

 

 

 

 

Flere beskrivelser af familie Sabinskys slægtsforhold.

Klik HER

 

 

Side nr. 7

 

 

 

 

 

Klik HER

 

 

Side nr. 8

 

 

 

 

 

Klik HER

 

 

 

 

 

 

 

Side nr. 70

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigizmund Sabinskys

brev til familien i Polen

Klik HER

 

 

Redaktør af denne hjemmeside:

Erik Bech Sabinsky

 

 

 

 

 

 

 

Mail: erik@sabinsky.dk

 

Hjemmesideejer:

René Sabinsky

 

 

 

 

 

 

 

Mail: rene@sabinsky.dk

 

Sabinsky.dk

har også en side på Facebook.

Klik på ikonet herunder

8901 Marmora Road, Glasgow, D04 89GR