Mere om første ægteskab


(1)JONNA IRENE SOLVEIG VOLQUARTZ (JENSEN)

14 aug 1943 i Københavns Rådhus.


Hun blev født 16. februar 1921 i København.


Død 21. januar 2011.


Mere om JONNA IRENE SOLVEIG VOLQUARTZ (JENSEN)

hun blev senere gift med Frits Anker Vollquartz

De får samme to børn:

Jan og Lene Vollequartz

Er således halvsøskende til Erling Stær Sabinsky

og Mogens Kai Sabinsky


Mere om

NIELS JUEL WILLY SABINSKY og

JONNA IRENE SOLVEIG VOLQUARTZ (JENSEN):

Ægteskab: 14 aug 1943, Københavns RådhusBørn af

NIELS JUEL WILLY SABINSKY og

JONNA IRENE SOLVEIG VOLQUARTZ (JENSEN) (1 af 2):
Barn i (1).
MOGENS KAI SABINSKY 8,


f. 24 sep 1943, Garnision sogn, København.Noter for MOGENS KAI SABINSKY:


1943

Født/Døbt: Kirkebog Garnisions sogn 1941-1945

Mogens Kai Sabinsky

Født den 24. September 1943 i København

Døbt den 14. November 1943 i Fredens Kirke!

- døde 24 dec 2016


Forældre:

Officiant Niels Juul Willy Sabinsky født den 17. januar 1915, og

Hustru Jonna Irene Solveig f. Jensen d. 16. Feberuar 1921-

Fredensgade 4 st.MOGENS KAI SABINSKY

bliver gift med

SOLVEIG SVENSSON

Dato?

født.?

d.?BØRN af MOGENS KAI SABINSKY

og SOLVEIG SVENSSON:


Barn i (1).

BETINA SABINSKY 9

f. 25 juli 1970, i Skovde SverigeBarn ii (2).MARTIN KAI SABINSKY 9

f. 20. MARTS 1975.

døde 24 dec 2016------------------------------------------------------------------------Børn af

NIELS JUEL WILLY SABINSKY og

JONNA IRENE SOLVEIG VOLQUARTZ (JENSEN)

- fortsat (2 af 2)
Barn ii (2).


ERLING STÆR SABINSKY 8,


Født 03 oktober 1944,

Garnision sogn, København.

Død 28. november 2012

Bisat 18. december 2012 fra

Skansekrikegårdens kapel

i Hillerød


Noter for ERLING STÆR SABINSKY:


1944

Født/Døbt: Kirkebog Gethsemane sogn 1929-1945

Erling Stær Sabinsky

Født den 3. Oktober 1944 i Garnision Sogn

Døbt den 12. November 1944

i Getsemane Kirke


Forældre:

Officiant Niels Juul Willy Sabinsky og

Hustru Jonna Irene Solveig VOLQUARTZ, f. Jensen

Dannebrogsgade 43

Københavns Raadhus den 14. August 1943ERLING STÆR SABINSKY 8
Viet til

SUSANNE FAXE

"SUSSI" (var hendes  kaldenavn, bruger det ikke mere)

- den 15. marts 1980

født.?


Mere om ERLING STÆR SABINSKY og SUSANNE FAXE

Ægteskab: 15. marts 1980Børn af ERLING STÆR SABINSKY og SUSANNE FAXEBarn i (1).BENJAMIN FAXE SABINSKY 9,

født 11. juli 1982.


Barn ii (2).


PUK FAXE SABINSKY 9,

født 19. november 1983.Mere om ERLING STÆR SABINSKY:
- samlever

(2)


JANNIE MOESKJÆR

Erling, blev aldrig gift med Jannie


Barn af ERLING STÆR SABINSKY og JANNIE MOESKJÆR:Barn i (1).
EMIL MOESKJÆR SABINSKY 9,

f. 11. JUNI 1995.
NIELS JUEL WILLY SABINSKY - fortsatHan giftede sig med

(2)INGER ØRNSTRØM


Født 30. januar 1909

Hun døde 16. januar 1957.


Erling Stær Sabinsky skriver:


Inger var ansat som sygeplejerske, det var der min far mødte hende.


Jeg kom på sommervisitter på Bornholm

hvor de havde slået sig ned (Almegårds Kaserne)


Først et hus inde på kasernens område, derefter

Blykobbevej 13, Rønne,

som min far beholdt efter Inger's bortgang i 1957.


Hun var en god børneopdrager, som jeg havde

megen respekt for.Mere om NIELS JUEL WILLY SABINSKY


Det blev tit nævnt, at han var meget streng men samtidig meget retfærdig.


Herunder Almegårds kaserne på BornholmLæs mere om Almegårds kaserne.

På Bent Christensens side nr. 52 - Klik HER.
PL. Hammersham        Major Sabinsky     Fændrik Frederiksen
Mere om Major Niels Juel WILLY Sabinsky 


Willy Sabinsky med sablen ved jordenMedalje til

Niels Juel Willy Sabinsky

og

Julius Henrich Sabinsky


Niels Juel Willy Sabinsky og hans farfar Julius Henrich Sabinsky har begge modtaget

Riderkorset

Dannebrogmændenes Hæderstegn.
Niels Juel Willy Sabinsky modtager sin medalje

23. september 1966.

I forbindelse med

Riderkorset Dannebrogmændenes Hæderstegn

er der lavet en Levnedsbeskrivelse

Niles Juel Willis Sabinsky levnedsbeskrivelse

vil komme herunder.

Er under redigering.


Læs om Julius Heinrich Sabinskys Levnedsbeskrivelse. klik HER.Emblemer der har tilhørt

Major Niels Juel WILLY Sabinsky

BHᵒFELTARTILLERIFORENINGEN 1913

(Red.skriver: Jeg mener, at der står BH)

*FORENINGEN PAA BORNHOLM

FORSVARSBRØDRE*


Forsvarsbrødre-Foreningen på Bornholm af 1881.

En forening der eksistere den dag i dag.


Klik HER.

Niels Juel Willy Sabinsky

var også medlem af

LUFTVÆRNS

ARTILLERI

FORENINGEN


STIFTET DEN 7. DECEMBER 1934


Der er noget specielt ved Luftværns-Artilleri-Foreningen,

for det første er foreningen stiftet kun to år efter at det første mandskab har påbegyndt uddannelsen til luftværnsartillerister, for det andet regnede foreningen ikke sin start fra den stiftende generalforsamling, men fra det første møde, hvor man besluttede at udarbejde forsalg og vedtægter for den nye forening, og for det tredje kaldes foreningen altid blot LAF, og dens

medlemmer benævnes ”LAFFER”.

Læs mere om foreningen på denne hjemmeside, klik HER.


Lene Martens,

har fundet

Niels Juel Willy

Sabinsky

i

Frihedsmuseet's modstandsdatabase.
http://modstand.natmus.dk/Person.aspx?78361
Redaktøren er ved at undersøge hvad de to dokumenter som Nationalmuseet

er i besiddelse af indeholder.
Dokument 07B-13866-1

"Erindringer fra min ungdom under tysk besættelse af Danmark 9/4/1940-4/5/1945 og befrielsen

og dagene derefter" af Erik Aagaard om hans deltagelse i ventegruppe under AMPA.
Der er den 10. januar 2017 sendt en mail til Henrik Lundbak.

Så snart svaret kommer vil svaret komme her på hjemmesiden.

Redaktøren håber, at de dokumenter må offentligøres.


Svaret er nu kommet


Overinspektør for Frihedsmuseet Henrik Lundbak fotograferet på Frihedsmuseet

Foto: Cæciliie Philipa Vibe PedersenHenrik Lundbak skriver

23. januar 2017:


Kære Erik Sabinsky.


Jeg har i dag ledt efter den pågældende beretning i vores arkiv.

Men den lå ikke i den arkivæske, hvor den burde være.

Jeg kiggede hele æsken igennem for at sikre mig, at der ikke bare var gået kludder i nummerrækkefølgen.Vi var i gang med at omregistrere

emnegruppe 07B i 2013, da Frihedsmuseet blev ramt af en brand,

så nogle af æskerne kan have

været taget ud af arkivet.


Heldigvis gik intet museumsmateriale

jo tabt i

forbindelse med branden.
Men jeg kan ikke påstå, at vi endnu har fuldt overblik over det materiale,

som af den ene eller anden grund befandt sig på kontorerne under branden og for en dels vedkommende

måtte en tur omkring Bevaringsafdelingen i Brede for at blive tørret. Vi arbejder endnu på at få åbnet alle

flyttekasser og få anbragt tingene, hvor de hører hjemme.


Så indtil videre har jeg desværre ikke kunnet gøre andet end at registrere de pågældende arkivalier

som bortkomne – forhåbentlig midlertidigt. Jeg lægger en kopi af denne korrespondance ned i

arkivet på den plads, hvor arkivlæg 13866 skulle have ligget. På den måde bliver jeg mindet om,

at du ønsker en kopi, når det forhåbentlig dukker op.


Med venlig hilsen / Best regards


Henrik Lundbak

Museumsinspektør / Curator


----------ooo0ooo----------


Redaktøren skriver:


Jeg har igen skrevet til Henrik Lundbak og takket for hans hjælp.

Vi må håber, at dokumenterne snart dukker op.


Herunder har jeg fundet tre billeder af AMPA gruppen.

På det første billede herunder, kan du se Niels Juel WILLY Sabinsky,

ved den hvide pil.----------ooo0ooo----------Dette er side 26

Siden er sidst redigeret

3. juni 2019

Her er de oplysninger vi har om Major

Niels Juel WILLY Sabinsky

Redaktøren af denne hjemmeside har i april 2018

modtaget nedenstående tre skønne billeder af

Niels Juel WILLY Sabinsky

Det er Willys tidligere svigerdatter

Susanne Faxe, der har været så venlig at

tilsende de skønne billeder. TAK for det!

Det første billede er tydeligvis fra Gefionspringvandet i København.

Willy ses til højre med nr. 5 i kasketten.

Kender du den anden soldat? Han har nr. 2 i kasketten.

Hvornår kunne disse billeder være taget?
Ketty Rasmussen, datter af

Else Sigrid Sabinsky

har meddelt redaktøren, at manden med stokken, er hendes morfar

Viggo Frits Louis Sabinsky

og således

Niels Juel Willy Sabinskys farbror.


Læs mere om Viggo Frits Louis Sabinsky på side 24. Klik HER.


Noget kunne tyde på at billederne er taget inde i København, men hvor?

Da der er opsat flagstænger i fortovet, kunne det tyde på en mærkedag?

et kunne være en mærkedag i forbindelse med 1. verdenskrig?

Willy er født 17. januar 1915 og hvis han er 20 år på billedet

er billedet taget ca.1935, altså før 2. verdenskrig.


Viggo Frits Louis Sabinsky er født i 1883 og hvis der er 1935, er han 52 år.

Det må være sommer med den lille skygge Willy laver.

Hvad er det Viggo Frits Louis Sabinsky har i hånden? - Er det morgenbrød?

Kunne billederne være taget imellem Christiansborg Slotskirke og

de går hen i mod Christiansborg?

Det kunne således være Christiansborg Slotskirke i baggrunden til venstre?

Og midt for, broen over til Højbro Plads?


Kan du svare på et eller flere af disse spørgsmål, bedes du skrive til:

Redaktør

erik@sabinsky.dk

Det hurtige overblik

Bent Christensen

skriver om

Major

N. J. W. Sabinsky

Læs mere i det gule

felt herunder


                                                 

                           


Læs om N. J. W. Sabinsky´s

medalje/emblemer

han fik i sin tjenesten ved forsvaret.

Læs i det mørkeblå

felt herunder.
Lena Martens,

har fundet

Niels Juel Willy

Sabinsky

i

Frihedsmuseet's modstandsdatabase.

Læs mere i det

lyseblå felt herunder


Læs om N. J. W. Sabinsky´s

beskrivelse af fjernkending 1949.

Se i det hvide felt herunder.Har du oplysninger om Niels Juel WILLY Sabinsky?

Hvis du har noget du vil dele med os andre så skriv og jeg vil oprette et lyserød felt.

Skriv til redaktøren

Erik Sabinsky

erik@sabinsky.dk

På forhånd TAK.

Læs om N. J. W. Sabinsky´s

familie

herunder.

Læs i det

grønne felt.
Forord:


Redaktør, Erik Bech Sabinsky skriver:


Der er nu kommet så meget materiale

om

Niels Juel Willy Sabinsky,

at redaktøren har valgt,

at give Willy Sabinsky en hel side her på hjemmesiden sabinsky.dk.


Har du oplevelser, bemærkninger anekdoter, eller andet er du velkommen

til at skrive til redaktør

Erik Sabinsky

Adressen er: erik@sabinsky.dk


I juni 2013, er der kommet beskrivelser, anekdoter fra

Bent Christensen.


Selv samme Bent Christensen har tilsendt redaktøren et dokument,

hvor Willy Sabinsky, beskriver hvorledes uddannelsen i fjernkending formede sig i 1949.


Man behøver ikke at være uddannet ved militæret for,

at læse disse velskrevne ord.


Læs herunder hvad Bent Christensen skriver om Niels Luel Willy Sabinsky.


Læs mere på Bent Christensens side nr. 52. Klik HER.Redaktøren har modtaget mail fra Bent Christensen

Læs om Bents erindringer om Niels Juel Willy Sabinsky

nederst i dette gule felt


Læs alle informationerne fra Bent Christensen på side 52. KLIK HERBent Christensen

15. maj 2013


Kære Erik Sabinsky!


Ved et tilfælde (dog under en søgning efter noget i Polens historie) fandt jeg i dag jeres hjemmeside http://www.sabinsky.dk - som jeg mærkeligt nok ikke fandt,

eller i hvert fald ikke blev opmærksom på,

da jeg for nogen tid siden søgte på netop navnet Sabinsky.


Og selv om jeg - efter at jeg var begyndt at skrive denne mail - nok har fået besvaret mit ene spørgsmål,

tillader jeg mig alligevel at sende den.


Jeg må gå ud fra, at denne person i jeres slægtsregister er identisk med den nedenfor omtalte major Sabinsky:


MAJOR NIELS JUEL WILLY SABINSKY,

f. 17 jan 1915, Gethsemane sogn, København; d. 24 dec 2001.

Det kan jo næsten ikke være andet end den major Sabinsky, som i 1964 var chef for Luftværnsbatteriet,

Bornholms Værn hvor jeg var sprogløjtnant (russisk).


Og han må jo også være identisk med den N.J.W. Sabinsky, som i 1950 skrev artiklen

"Fjernkendingsuddannelse - i praksis!" i /Luftværns artilleri-tidsskrift/.

(Det var det nærmeste, jeg kom mit spørgsmål, da jeg søgte på Sabinsky).


Når jeg tillader mig at henvende mig til dig, er det dels,

fordi jeg omtaler major Sabinsky i mine "Erindringer", dels,

fordi jeg netop arbejder på en artikel om

"Polen i dansk litteratur"(polsk er nu mit slaviske hovedsprog)

og blandt andet behandler digte fra 1834 af Emil Aarestrup,

hvori der optræder en dødsdømt deltager i Novemberopstanden

mod russerne 1830-1831 ved navn Sabinski.


Nå, men det har jeg nu lige set omtalt på den polske

(vel maskinoversatte) version af jeres hjemmeside, hvor det også nævnes,

at 1832-rejsen med komtesse Amalie Raben nok er baggrunden for digtet.


Hvad siger du til spørgsmålet om, hvorvidt digtets

Sabinski kan have noget med jeres familie at gøre?


Hvad ved I overhovedet om jeres (eventuelle?) polske baggrund?


På forhånd tak for svar! Men alle tiders, hvis det er bekræftende.


Venlig hilsen


Bent Christensen


----------ooo0ooo----------Redaktøren svare

15. maj 2013Kære Bent


MAJOR NIELS JUEL VILLY SABINSKY,

f. 17 jan 1915,

Gethsemane sogn, København;

d. 24 dec 2001.


Ja han er ganske rigtig den person du omtaler.

Jeg har i flere år haft kontakt til Erling Stær Sabinsky,

som var søn af Willy. Erling er desværre død i 2012.

Han bidrog med mange oplysninger om vores store familie.


Erling Stær Sabinsky, var i gang med, at fortælle om Sabinsky familien og vil blandt andet fortælle om sin far:

Niels Juel WILLY Sabinsky.

Der er mange gode historie om Willy, fra den tid, hvor han var soldat på Bornholm.


Jeg er nok blandt de mange Sabinsky'er, der igennem tiden, er blevet spurgt om

jeg kendte denne rødhårede karismatiske person fra Bornholm.
Herover er Niels Juel WILLY Sabinsky fra 1980, 65 år.


Jeg fik mange henvendelser da jeg gik i skole. Der var flere af de seminarieelever der havde

aftjent deres værnepligt, netop der på Bornholm.

De fortalte, at han var streng, hidsig MEN retfærdig.


Jeg er meget interesseret i de oplysninger du har om Willy herunder

"Fjernkendingsuddannelse - i praksis!".


På vores hjemmeside, - side 43 har Erling skrevet om sin familie, herunder sin far:

Niels Juel WILLY Sabinsky.

Side nr. 43, klik HER.


Som det fremgår på hjemmesidens forside, er vi for nuværende ikke klar over hvor

i verden vi kommer fra og hvornår vi er kommet til Danmark.


Der er i gennem tiderne kommer flere teorier, blandt andet Polen, ikke mindst på grund,

af den "historie" om at der i Statstidende i 1918 (ikke helt sikker på dette årstal),

- blev efterlyst Sabinsky'er i forbindelse med en arvesag til et "slot" eller en herregård.

Vi (i sær Erling Sabinsky) her i flere omgange ledt efter denne lille notits,

desværre uden resultat.

Her har jeg også lavet en side om artiklen.

Se side 122, klik HER.


Som du nok kan fornemme er jeg meget interesseret,

i alt om familien og jeg glæder min til du skriver igen.

Hvis du har billeder er jeg meget interesseret.


Jeg har fundet dit "indskud" om Willy Sabinsky på din hjemmeside.


Med tak og venlig hilsen

Erik Sabinsky


----------ooo0ooo----------

Læs hvad Bent Christensen skriver i sine erindringer:

http://www.bentchristensen.dk/


Citat:


ERINDRINGER

KAPITEL 5

1962-1964. Hæren

1964. Løjtnant på Bornholm


TILFØJELSE 1: Major Sabinsky i en litterær sammenhæng

 

Denne tilføjelse er sat ind her 03.05.13, og afsnittet nedenfor er identisk med en tilføjelse i, hvad der nok ender som den uforkortede hjemmesideudgave af en artikel til Informator Polski med titlen "Polen i dansk litteratur".


Det er et petit-stykke, der er sat ind efter behandlingen af Emil Aarestrups digt "En polsk Moder" fra 1834. Når den korte udgave af artiklen er blevet trykt (formodentlig i sensommeren 2013), vil den uforkortede version blive sat på såvel undersiden "Min lyrik- og poetikhistorie" som undersiden "Internationalt", og dér vil digtet blive citeret i sin helhed.


Men det handler kort sagt om en moder, der havde født en søn, netop da hun fik nyheden om, at hendes mand - Sabinski! - der havde deltaget i den polske Novemberopstand mod russerne 1830-1831, var blevet taget til fange. Og det lykkes hende lige at vise faderen hans søn gennem fængselsvinduet dagen før hans henrettelse.

Og det slutter med, at moderen indvier den lille dreng til at gå i sin fars fodspor og kæmpe for Polens frihed! Et barsk digt af erotikeren Aarestrup, men netop derved et helt særligt vidnesbyrd om, hvordan man i Danmark, ja, i Nysted, har fulgt med i Polens skæbne. - I et andet Aarestrup-digt (fra 1832) bliver Jeg'et fuldstændig forvirret og svimmel under en karettur med en smuk kvinde. Han kan ikke rigtig forklare, hvad der er der sker. Og en af de muligheder, der bliver nævnt, er: "En Sympathi (thi hun var polsk) med Polen?". - Men her er petit-stykket fra "Polen i dansk litteratur":


Redaktøren skriver: Læs mere om Emil Aarestrups digt på side nr. 21, klik HER.

 

INDSKUD OM NAVNET SABINSKI/SABINSKY/SABIŃSKI

 

Navnet Sabinski i Emil Aarestrups digt om den polske moder vakte minder hos mig - militære minder! Da jeg i sommerhalvåret 1964 gjorde tjeneste som sprogløjtnant ved Bornholms Værn, var en major Sabinsky chef for luftværnsbatteriet. Og han må staves sådan, for en internetsøgning førte frem til et pdf-dokument med en indholdsfortegnelse til Luftværns artilleri-tidsskrift 1947-1961, hvori indgår en artikel fra 1950 med titlen "Fjernkendingsuddannelse - i praksis!" skrevet af en N.J.W. Sabinsky. Det kan ikke være andet end "min" major Sabinsky. Og efternavnet kan vel ikke være andet end polsk. -


Man kan så spørge, hvad dette militære minde har med emnet for nærværende artikel at gøre. Men nu har jeg altså for det første fået lyst til at inddrage det (og jeg sætter et tilsvarende indskud ind i "Erindringer"), og for det andet er major Sabinsky jo et eksempel på "Polen i Danmark".

Majoren må have været af polsk afstamning. Men jeg må indrømme, at jeg ud over, hvad jeg skriver i dette indskud, intet ved om major Sabinskys baggrund, altså hvilket forhold han evt. har haft til Polen.

Hvis der faktisk har været et forhold, er det ret interessant. Hvis der ikke har været et (nærmere) forhold, er der reelt kun tale om associationer og minder inde i mit hoved! -


Hvis der på nogen måde er tale om et forhold mellem Polen og major Sabinsky er der imidlertid en indholdsmæssig, nemlig militær, sammenhæng mellem Aarestrups digt og ham. Ligefrem en slægtssammenhæng vil det nok være for langt ude at forestille sig. Men man kan godt spørge, hvor Emil Aarestrup har haft navnet Sabinski fra. Har det måske været et polsk heltenavn, der var i omløb? Der var jo endnu ingen polakker på Lolland.


Begge de her behandlede digte er jo skrevet, mens Emil Aarestrup var læge i Nysted på Sydøstlolland (1827-1838), og de første roepolakker ankom først til Gedser ca. 60 år senere, nemlig i 1893.

Jeg har selvfølgelig også søgt på det polske navn Sabiński. Men det har ikke umiddelbart givet noget af interesse. I et almindeligt polsk leksikon, jeg har, forekommer navnet ikke. -

Major Sabinsky var (så vidt jeg bestemt husker) en af de officerer, der var blevet officerer af linjen uden at have gået på Hærens Officersskole, men på baggrund af sin indsats og position i Modstandsbevægelsen. Og det betyder, at han har gjort noget ret stort. Han var derfor en ikke helt almindelig officer.


Meget bramfri og i visse situationer ilter. Men også meget venlig mod sådan en ung sprogløjtnant som mig. Jeg har ved nogle lejligheder siddet ved bord sammen med ham ved frokosten i officersmessen og talt meget fint med ham. Min egen chef kaptajn G. Nielsen (CH-E/BV) var selv luftværnsartillerist og havde været næstkommanderende under major Sabinsky - og omtalte ham, så vidt jeg husker, positivt, men uden helt at fortie hans særegenhed. -


Der gik nogle historier om major Sabinsky, som jeg tillader mig at gengive her, men selvfølgelig med forbehold, både i forhold til, hvad man fortalte, og i forhold til, hvor godt jeg husker det. Den ene var, at han i forbindelse med et mytteri eller noget i den retning (se nf.) simpelt hen havde alarmeret luftværnsbatteriet og ladet det køre Bornholm rundt og rundt, indtil gemytterne var faldet til ro. Den anden var (vist ikke i samme forbindelse), at han havde beordret hele batteriet (altså hele mandskabet) ud i Østersøen, hvor de så skulle barbere sig. Jeg tror, det i medierne blev kendt som "barbervandsskandalen". - Skulle jeg have ladet være at fortælle dette? Måske.


Men det er jo mange år siden, og som jeg husker det hele, var major Sabinsky en dygtig officer og en god batterichef. Og jeg synes selv, det, jeg her har fortalt, på en eller anden måde er en vinkel på Emil Aarestrups digt. En dansk officer og tidligere modstandsmand ved navn Sabinsky - og måske med et noget polsk temperament! -


Men jeg kan jo blive ved. For kan der, hvad mytteriet angår, have været tale om det mytteri, som mest er kendt fra Søgårdlejren i Sønderjylland (16. februar 1953), hvis årsag var en pludselig forlængelse af værnepligtstiden fra 12 til 18 måneder - efter krav fra NATO. (Hvorfor? Opstanden i DDR og nedkæmpelsen af den fandt jo først sted i juni 1953. Og jeg har ikke kunnet finde tilsvarende begivenheder i begyndelsen af 1953 eller i 1952). Kan major Sabinsky have været batterichef allerede i 1953? Han har i hvert fald skrevet artiklen om fjernkendingsuddannelse i 1950.

 

Om N.J.W. Sabinsky i Frihedsmuseets database:

http://modstand.natmus.dk/Person.aspx?78361

 

N.J.W. Sabinsky: Fjernkendingsuddannelse - i praksis! (1950). -

Artiklen kan nu læses på undersiden "Erindringer - BILAG".

http://befaestningen.thm-online.dk/public/billeder/Dokumenter_pdf/Publikation5.pdf


Dette ovenstående link virker ikke mere

Se beskrivelsen her på denne hjemmeside, klik HER.


Citat slut


Hvis du ønsker at læse mere, skal du gå på Bents Christensens hjemmeside:

ERINDRINGER

KAPITEL 5

1962-1964. Hæren

1964. Løjtnant på Bornholm

 http://www.bentchristensen.dk/


VELKOMMEN

TIL

www.sabinsky.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

se herunder

Indholdsfortegnelse i skemaform klik HER

Hjemmesidens

forside

Klik på husetSide nr. 1

På denne side kan du se familiens

SLÆGTSBOG

version 11.

Klik HER

Side nr. 2

På denne side er

vores slægtsbog

i rå tekst og med noder

version 11

Klik HER

Side nr. 3

På denne side er

oplysninger om familien

i rækkeformat ud fra slægtsbog

version 11.

Klik HER

Side nr. 4

Generation 1-6

1700 til og med 1883.

Data fra slægtsbog v. 11

med familiebilleder

Klik HER

Side nr. 5

Generation 7-8

1900 til og med 1950

Data fra slægtsbog v. 11

med familiebilleder

Klik HER

Side nr. 6

Generation 9

1954 til og med 1966

Data fra slægtsbog v. 11

med familiebilleder

Klik HER

Side nr. 7

Generation 10-11

1993 til og med 2015

Data fra slægtsbog v. 11

med familiebilleder

Klik HER

Side nr. 8

Anton

Sabinskys

lille noteshæfte

fra 1943, der beskriver

dele af familien.

Klik HER

Side nr. 9

Slægtsforsker

Ebbe Møller Jensen

SLÆGTSBOG

Version 11.

af 14. november 2017.

Klik HER

Side nr. 10


Flere beskrivelser af familie

Sabinsky slægtsforhold

Klik HER

Side nr. 11


Hvornår er vi kommet til Danmark og hvor i verden kommer vi fra?

Klik HER

Side nr. 12Sådan finder du et familiemedlem på www.sabinsky.dk

Klik HER

Side nr. 13

EFTERLYSNINGER

Se siden hvor vi efterlyser oplysninger om personer

i vores familien

Klik HER

Side nr. 14

Her på denne side, kan du se de skemaer der bliver anvendt når vi holder træf

Klik HER

Side nr. 15


Dette er side hvor du kan læse om Sabinsky-klubben

*sabinsky.dk*

Klik HER

Side nr. 16


Dette er siden hvor du kan læse regnskaberne for

Sabinsky-klubben

*sabinsky.dk*

Klik HER

Side nr. 20

Læs om

Dorothea Maria Sabinskys

forunderlige liv.

Klik HER

Side nr. 21


Digt af

Emil Aarestrup

Klik HER

Side nr. 22


Efterkommere af

Julius Heinrich Sabinsky

Klik HER

Side nr. 23
Læs om

Julius Heinrich Sabinsky

medaljer

Klik HER

Side nr. 24Efterkommere

efter

Viggo Frits Louis Sabinsky

Klik HER

Side nr. 25Det vi ved om Violinist Walter Emanuel August Bevensee

(senere Sabinsky)

Klik HER

Side nr. 26


Her er de oplysninger vi har om Major

Niels Juel WILLY Sabinsky

Klik HER

Side nr. 27*Guvernørens Datter*

Kan denne film have noget med familien at gøre?

Klik HER.

Side nr. 28
Telegram til

Gesandt Sabinsky

Klik HER

Side nr. 29


Oplysninger om

Frode Egede Erkardt

Klik HER

Side nr. 30


Se hvad vi ved om

Christian Thorvald Sabinsky

Klik HER

Side nr. 31


Se hvad vi ved om

Carl Christian Sabinsky

Klik HER

Side nr. 40

Læs hvad

Gitte Sabinsky

skriver om familien

Klik HER

Side nr. 41

Læs hvad

Lillian Møller Sabinsky

skriver om familien

Klik HER

Side nr. 43

Læs hvad

Erling Stær Sabinsky

skriver om familien

Klik HER

Side nr 44

Familiebeskrivelser af 

Helen Sabinsky

Klik HER

Side nr 45

Familiebilleder og familiebeskrivelser, 

af Bente Korngaard Nielsen

Klik HER

Side nr 46

Familiebilleder og familiebeskrivelser, 

af Else Birkeskov Christensen

Klik HER

Side nr 47

Familiebilleder og familiebeskrivelser,

modtaget fra

René Sabinsky

Klik HER

Side nr 48

Se hvad

Margit Ellinor Christensen

skriver om familien

Klik HER

Side nr. 49


Læs hvad

Johnny Johnsen

skriver om familien

Klik HER

Side nr. 50


Læs hvad

Mogens Kai Sabinsky

skriver om familien

Klik HER

Side nr. 51

Læs hvad

Annie Pallesen-Brown

skriver om familien

Klik HER

Side nr. 52


Se hvad

Bent Christensen

skriver om vores efternavn

Sabinsky

Klik HER

Side nr. 53


Se hvad

Susanne Faxe

skriver om familien

Klik HER

Side nr. 54


Se hvad

Else Hansen

skriver om familien Sabinsky

Klik HER

Side nr. 56Se hvad

Alice Sabinsky

skriver om familien Sabinsky

Klik HER

Side nr. 68


Михась Сабинский

Mihas Sabinsky.

Se hvad han skriver om vores

efternavn.

Klik HER

Side nr. 69


Valerio Sabinskys side.

Lidt om familien.

De kom oprindelig

fra Polen.

Klik HER

Side nr. 70


Sigizmund Sabinskys

brev til familien i Polen

Klik HER

Side nr. 71

1. afsnit af 4.

Erik Sabinsky

beskriver familien.

Se også side 72,- 73 og 74

Klik HER

Side nr. 72

2. afsnit af 4.

Erik Sabinsky

beskriver familien.

Se også side 71,- 73 og 74

Klik HER

Side nr. 73

3. afsnit af 4.

Erik Sabinsky

beskriver af familien.

Se også side 71,- 72 og 74

Klik HER

Side nr. 74

4. afsnit af 4.

Erik Sabinsky

beskriver familien.

Se også side 71,- 72 og 73

Klik HER

Side nr. 80

Informationer om Nyboder i København og information om vores forfædre der har boet i Nyboder.

Klik HER

Side nr. 81


Personer der har boet eller arbejdet i Adelgade, København

Klik HER

Side nr. 82


Peder Madsens Gang

i indre by

Klik HER

Side nr. 83

Sabinsky

Isenkræmmerforretninger

i

København

Klik HER

Side nr. 84

Folketælling

PolitietsRegisterblade

og

Politiets Mandtaller

Klik HER

Side nr. 85


Hólar-katedralen i det

nordlige Island.

MURERMESTER JOHAN CHRISTOPH SABINSKY.

Klik HER

Side nr. 89


På denne side er en linksamling med links i forbindelse med slægtsforskning

Klik HER

Side nr. 90

Her er de informationer

vi har om Krakow i Polen

Klik HER

Side nr. 91

Det vi ved om

"Sabinsky Kirken"

Konstantino-Sabinsky Church

historie

Klik HER

Side nr. 92

Læs de oplysninger

vi har om kommunen Sabinsky

i Rusland 

Klik HER

Side nr. 93

Læs om

Sabinsky Musset i

Rusland

Klik HER

Side nr. 94

Læs om

Sabinsky bogen

30. juni 2007

Klik HER

Side nr. 97

Læs om Polens

historie

Klik HER

Side nr. 98


Se hvad sprogforsker

Michael Lerche Nielsen

skriver om efternavnet Sabinsky

Klik HER

Side nr. 100


SABINSKY TRÆF

på Hundige Kro

2009

Klik HER

Side nr. 101

Vi besøger

Bente og Jørgen

Læs om

SABINSKY TRÆF

2010

Klik HER

Side nr. 102

Vi besøger Nyboder

Læs om

SABINSKY TRÆF

2011

Klik HER

Side nr. 103

Den Sorte Diamant

Læs om

SABINSKY TRÆF

2012

Klik HER

Side nr. 104

Sankt Pauls Kirke

Læs om

SABINSKY TRÆF

2013

Klik HER

Side nr. 105

Sankt Petri Kirke

Læs om

SABINSKY TRÆF

2015

Klik HER

Side nr. 106

Vor Frue Kirke

Læs om

SABINSKY TRÆF

2017

Klik HER

Side nr. 110

Læs om familier med

efternavnet Sabinsky

rundt om i verden

Klik HER

Side nr. 111

På denne side kan du læse om familierne i Tyskland, med efternavnet  SABINSKY.

Klik HER

Side nr. 112
WHITE PAGE

Se hvor mange

Sabinskyér der bor i USA

Klik HER

Side nr. 120

Telefonbøgerne fra KTAS.  Perioden 1895 til og med 1965.

Klik HER

Side nr. 121

Se hvad Datatilsynet skriver i forbindelse med slægtsforskning

Klik HER

Side nr. 122

Familien har i gennem flere år efterlyst en lille notits i Statstidende

Klik HER

Side nr. 125


Statistik for vores hjemmeside

www.sabinsky.dk

Klik HER

Side nr. 130

Familieilleder der blev scannet på Sabinsky træffet 2009

Klik HER

Side nr. 131


Familiebilleder

af familien

Sabinsky

Klik HER

Side nr. 132


Dette er side hvor familiebillederne med gule navneskilte er placeret

Klik HER

Side nr. 150


Sankt Pauls Kirke

Se familiens kirkelige

handlinger

Klik HER

Side nr. 55


Se hvad

Annelise Husher

skriver om familien Sabinsky

Klik HER

Side nr. 152

Vor Frue Kirke

Se familiens kirkelige

handlinger

Klik HER

Side nr. 153

Christians Kirke

Her kommer

familiens kirkelige

handlinger

Klik HER

Side nr. 200
Indholdsfortegnelse

i Skemaform

Klik HERSide nr. ??

 

 

 

 

Denne side kunne

blive din side.

Har du noget om

familien, så skriv til

erik@sabinsky.dk

Klik HER

Sabinsky

har også en side på Facebook.

Klik på ikonet herunder

Redaktør af denne hjemmeside:

Erik Bech Sabinsky

 

 

 

 

Mail: erik@sabinsky.dk

Hjemmesideejer:

René Sabinsky

 

 

 

 

Mail: rene@sabinsky.dk

Side nr. 151

Sankt Petri Kirke

Se familiens kirkelige

handlinger

Klik HER

FAMILIEN

SABINSKY

HJEMMESIDE

Vi er nu

29

medlemmer i

Sabinsky-klubben


Bliv medlem

klik HER.


Kan DU hjælpe?

EFTERLYSNINGER klik HER.

Familiens slægtsbog nr. 11 klik HER.

Her er 88 sider med informationer om Sabinsky familien, i Danmark og i udlandet. Indholdsfortegnelse klik HER.

Vi ønsker oplysninger om hvornår vi er kommet til Danmark og hvor i verden vi kommer fra?

Kan du komme med oplysninger billeder eller andet

i forbindelse med vores store familie?

Alt har interesse.

Skriv til redaktøren:

erik@sabinsky.dk

Prøv at finde en slægtning på www.sabinsky.dk.

Klik HER.

Kan du kende nogle af personerne på billederne?

Skriv til redaktør

Erik Sabinsky

erik@sabinsky.dk

Klik på billedet for større visning

Beskrivelse af figuren,

se herunder.

Redaktøren har samlet lidt om hvad han kunne finde på nettet om modstandsgruppen AMPA.

Hvis du finder noget, eller ved noget om AMPA, så skriv venligst til

erik@sabinsky.dk

 

AMPA (Amagers Partisaner) var en dansk modstandsgruppe under Danmarks besættelse.

Gruppen udsprang af BOPA. Omkring befrielsen var der 2.300 modstandsfolk på Amager, det er ved befrielsen at gruppen tager navnet Amager Partisaner, det blev også grundstammen i en

skytteforening og i det nyoprettede hjemmeværn på Amager i 1948.

 

Amager Partisanerne var en modstandsgruppe med rødder i den kommunistiske BOPA-gruppe.

De gennemførte ca. 3000 aktioner 1942-1945 mod bl.a. B & W, Riffelsyndikatet, Atlas og Globus og omfattede omkring 2300 folk.

 

Ifølge monumenter for de faldne på Christmas Møllers Plads

omkom 76 under krigen.

Beskrivelse af figuren:

 

Figurgruppen er sammensat af to nøgne, unge mænd.

Den ene står med sværd i den ene hånd og rækker en falden den anden.

Som helhed udtrykker gruppen kammeratskabsfølelse og kampvilje.

Digtet på soklens forside er skrevet af Otto Gelsted (1888-1968).

 

Mindesmærket og de faldne i modstandsbevægelsen på Amager (AMPA), blev afsløret den 5. maj 1949.

 

Fakta

Påskrift:

På granitsoklens bagside f.n. med indhugget skrift: "MORTEN NIELSEN 1945-49".

 

På soklens forside med indhugget skrift: "

DU VANDRER DER STANDSER/PÅ DENNE PLET,/SKAL MINDES DEM,/ DER GAV DERES LIV FOR/FRIHED OG RET/OG VORT FÆLLESHJEM,/OG NÅR DU ATTER MED/TRAVLHED GÅR/TIL DIN DAGLIGE DONT,/SKAL DU HUSKE PÅ, AT DU/STADIG STÅR/I EN FRIHEDSFRONT/REJST AF MODSTANDSBEVÆGELSEN/PÅ AMAGER TIL MINDE OM FALDNE/KAMMERATER.".

 

På de andre tre sider er indhugget 76 navne på mænd og kvinder fra Amager, der gav deres liv i kampen mod den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig.

Venstre side faldne i 1944, bagsiden faldne i 1943-45 og højre side faldne i 1945.

 

På soklens bagside f.o. med indhugget skrift:

"I DERES FALD/VAR SEJR"

----------ooo0ooo----------

I bogen

"FOLKETS OPERØR"

Modstandskamp på Amager

af

Jørgen H. Barfodet,

Årsskrift for

Frihedsmuseetts Venner,

bliver

Niles Juel WILLY Sabinsky omtalt på side

61 og 144.


Kan du komme med oplysningen om

Niels Juel Willy Sabinsky

virke under krigen, er du velkommen

til at skrive til hjemmesidens redaktør

Erik Sabinsky.

Kan du komme med oplysningen om

Niels Juel Willy Sabinsky

virke under krigen, er du velkommen

til at skrive til hjemmesidens redaktør

Erik Sabinsky.

Skriv til: erik@sabinsky.dk

Herunder er 4 sider fra bogen.

I teksten kan du finde omtale af Niels Juel WILLY Sabinsky.

Se de små pile på siden.

Klik på den side du vi læse. Du skulle nu kunne zoome.Læs om N. J. W. Sabinsky´s

beskrivelse af fjernkending 1949.


Bent Christensen skriver i 2013:

Og han må jo også være identisk med den N.J.W. Sabinsky, som i 1950 skrev artiklen

"Fjernkendingsuddannelse - i praksis!" i /Luftværns artilleri-tidsskrift/.

(Det var det nærmeste, jeg kom mit spørgsmål, da jeg søgte på Sabinsky).


Ja det er er Major Niels Juel Willy Sabinsky der har udgivet denne artikel.


Læs mere om hvad Bent Christensen skriver om Niels Juel WILLY Sabinsky. Klik HER.
Du kan læse hele artiklen i en PDF-fil - Klik HER.Her en beskrivelse af Niels Juel WILLY Sabinskys familie


< Niels Juel WILLY Sabinsky.


Der er mange gode historien em Willy, fra den tid,

hvor han var soldat på Bornholm.

Redaktøren er nok blandt de mange Sabinskyer,

der i gennem tiden,

blevet spurgt og de kendte denne

rødhåret karismatiske person fra Bornholm.< Billedet er fra 1980, 65 årPå billedet her under:ERLING Stær Sabinsky

Johnna Irene SOLVEIG Sabinsky (Jensen)

MOGENS Kai Sabinsky

Niels Juel WILLY SabinskyLidt om

NIELS JUEL WILLY SABINSKY


MAJOR

Niels Juel Willy er 7 generation efter Hr. Sabinsky

Se stor format, klik på diagrammet


NIELS JUEL VILLY SABINSKY 7

(VILLIAM HERMAN BENT6, JULIUS HEINRICH5, JÜRGEN PETER4,

JOHAN CHRISTIAN3, JOHAN CHRISTOPHER2, HR.1)NIELS JUEL VILLY SABINSKY

- blev født 17 jan 1915 i København

- døde 24. december 2001


Noter for NIELS JUEL WILLY SABINSKY


1915

Født/Døbt:

Niels Juel Willy Sabinsky

Født den 17. Januar 1915 (ikke fundet det aktuelle sogn)

Døbt den: ?

Forældre:

Villiam Herman Bendt Sabinsky og

Hustru Sofie Kirstine Hansen

Faddere: ?


----------ooo0ooo----------NIELS JUEL WILLY SABINSKY,

har været gift to gange:


Gift 1. gang


JONNA IRENE SOLVEIG VOLQUARTZ (JENSEN)


Hun blev født 16. februar 1921 i København.

Separeret 1948

Skilt d. 10. december 1950

Død 21. januar 2011


--------ooo0ooo--------


Gift 2. gang

INGER ØRNSTRØM


Inger Ørnstrøm, blev gift med

Niels Juel WILLY Sabinsky

den 5. December 1953


Født 30. januar 1909 Hamburg i Tyskland.

Inger døde 16. januar 1957 på Rigshospitalet.

Begravet 20. januar 1957.


Mere om NIELS JUEL WILLY SABINSKY og

JONNA IRENE SOLVEIG VOLQUARTZ (JENSEN):

Ægteskab: 14 aug. 1943, Københavns Rådhus


INDHOLDSFORTEGNELSE